Ερωτήματα για το μοναστήρι των Αγριλίων στη Σάμη

Λάβαμε από αναγνώστη μας και δημοσιεύουμε τη παρακάτω επιστολή. 

Μπορούμε να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση τι ακριβώς συμβαίνει εδώ και 2,5 μήνες τουλάχιστον, στο μοναστήρι στα Γρίλια?
Το εξωτερικό πορτόνι είναι κλεισμένο με λουκέτο και με κάλυψη από φύλλα πλαστικού ώστε να είναι αθέατος ό χώρος εσωτερικά. Η πρόσβαση επισκεπτών απαγορευμένη. Το πορτόνι οδηγεί στο χώρο που βρίσκεται το μισογκρεμισμένο καμπαναριό του 19ου αιώνα, ο σταυρός και εκκλησάκι του Κοσμά του Αιτωλού. Ο χώρος αυτός δεν ανήκει στον αρχικό περίβολο του μοναστηριού, μια και τα τελευταία χρόνια τοποθετήθηκε το πορτόνι.
Ωστόσο στη Σάμη λέγονται και ακούγονται διάφορα:
-Αληθεύει ότι τόσο στον χώρο που αναφέραμε αλλά και εντός του περιβόλου του μοναστηριού, τελούνται έργα που τουλάχιστον μέχρι τώρα, ελάχιστοι γνώριζαν τι ακριβώς είναι?
-Αληθεύει ότι σε εφοδεία για έλεγχο με λειτουργούς από κρατική υπηρεσία, παρεμποδίσθηκε η είσοδός τους στο συγκεκριμένο χώρο?
-Αληθεύει ότι μόνο μετά από εντονότατη αντιπαράθεση κτλ μπουκάρανε στην κυριολεξία στον χώρο?
-Αληθεύει ότι εκριζώθηκε μια αρχαία ελιά ή κατ’ άλλους την γκρέμισε ο αέρας και στη θέση της κτίζεται κάποιο έργο?
-Αληθεύει ότι γίνονται έργα στον περίβολο, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, χωρίς επίσημη άδεια από τις αρχές αν και ανήκει σε ειδική ζώνη?
-Αληθεύει ότι τα έργα αυτά γίνονται για τις ανάγκες κοσμικού γεγονότος, μετά από γάμο ή βάφτιση, ευπόρου πολίτη και ότι μετά θα παγιωθεί η χρήση αυτή?
Αληθεύει ότι η δωρεά? του πολίτη αυτού προς το μοναστήρι? Την εκκλησία? Αγγίζει τα 100.000 ευρώ? Και αν ναι και ανεξαρτήτως ποσού, πως θα εισπραχθούν και που διατεθούν τα χρήματα αυτά?
Ερωτήσεις κάνουμε, δεν γνωρίζουμε τι από τα παραπάνω ισχύουν και ελπίζουμε σε μια ενημέρωση. Η σιωπή δεν είναι χρυσός στην περίπτωση αυτή.

Κάτοικος Σάμης.

Σάμη 7/7/2018

Αναδημοσίευση από https://samikefalonias.wordpress.com