“ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ”: Τέλος οι απ’ευθείας αναθέσεις από την Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή 4 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή με 11 θέματα στην ημερησία διάταξη.

Ξεχωρίζουν τα 4 τελευταία θέματα που αποτελούν κόλαφο για την οικονομική διαχείριση και την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση με τις απευθείας αναθέσεις στο Δήμο.

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακαλούνται (!) 4 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα.

Η 109/208 απόφαση «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ. Ε Σάμης» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π. Δ/τος 171/1987».

Η 110/208 απόφαση «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών Δ.Ε Ελειού-Πρόννων» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π. Δ/τος 171/1987».

Η 111/208 απόφαση «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών Δ.Ε Παλικής» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π. Δ/τος 171/1987» και

Η 112/208 απόφαση «Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης παραλιών Δ.Ε Λειβαθούς» σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π. Δ/τος 171/1987».

Συγκεκριμένα με τις 56 και 57 πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε ότι από την έναρξη ισχύος του Ν.4412/2016  στις 8.8.2016 καταργείται η δυνατότητα που είχε η Οικονομική Επιτροπή να αναθέτει σε όποιον εργολάβο ήθελε έργα ή εργασίες μέχρι 5.869,41 ευρώ και η ανάθεση πρέπει να γίνεται με δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση!

Οι δύο εν λόγω αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου βγήκαν στις 27/3/2018 που σημαίνει ότι από τότε και μετά …τέρμα οι απευθείας αναθέσεις και από την Οικονομική Επιτροπή στον εργολάβο της αρεσκείας της Δημοτικής Αρχής και η ανάθεση θα γίνεται με δημόσια κλήρωση!

Για το λόγο αυτό θέλοντας και μη η Δημοτική Αρχή ανακαλεί τις 4 προαναφερόμενες αποφάσεις και μαζί την ανάθεση που είχε γίνει στους εργολάβους που ήθελε και θα δοθούν σε αυτούς που θα αναδειχθούν με δημόσια κλήρωση!

Ελπίζουμε ότι οι δημόσιες κληρώσεις δεν θα είναι σαν αυτές που γίνονται για τις επιτροπές παραλαβής των έργων και που …όλως τυχαίως σε όλες κληρώνονται σύμβουλοι της πλειοψηφίας και οι ίδιοι πάντα υπάλληλοι όπως έχει καταγγελθεί από την αντιπολίτευση!

Υ.Γ. Ετσι για την ιστορία.

Από τις 8/8/2016 μέχρι σήμερα έχουν γίνει γύρω …στις 50 ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ απευθείας αναθέσεις από την Οικονομική Επιτροπή σαν κι αυτές που τώρα ανακαλούνται.

Ομως το Ελεγκτικό Συνέδριο λόγω «συγγνωστής πλάνης» (Σ.Σ.: Συγγνωστής πλάνης = έλλειψη συνείδησης του άδικου) …δεν ακυρώνει τις αναθέσεις που παράνομα έγιναν μέχρι τις 27/3/2018 που έλαβε τις δύο αποφάσεις!

Σε όλη της τη μεγαλοπρέπεια η αδιαφάνεια και η διαπλοκή στους Δήμους με τις ευλογίες της κεντρικής εξουσίας, αφού μετά από δύο χρόνια έρχεται μεν να σταματήσει την βιομηχανία των απευθείας αναθέσεων από την Οικονομική Επιτροπή το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά ταυτόχρονα δίνεται άφεση αμαρτιών για όσες αναθέσεις έγιναν μέχρι 27/3/2018!

Το καθεστώς όμως των απευθείας αναθέσεων, άρα και των φαινομένων της αδιαφάνειας και της διαπλοκής, δεν καταργείται ολοσχερώς, αφού οι Δήμαρχοι, κάτω από προϋποθέσεις, συνεχίζουν να δίνουν όπου και όσο θέλουν προμήθειες και υπηρεσίες!

Ελλάς το μεγαλείο σου!

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σοφία Γαρμπή αντιδήμαρχος Οικονομικών
Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr