Κυριάκο, κάτσε στ’ αυγά σου!..

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ-ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇÓ ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (ICON PRESS / ÊÙÓÔÁÓ ÌÐÁËÔÁÓ)

⦿ …Τούμπες κάνουνε στη ΝΟΔΕ για να έρτει στην Κεφαλονιά ο Κυριάκος, πλήν όμως ο πρόεδρος της ΝουΔού …όλο και πιο πολύ απομακρύνεται απ’ το νησί μας.

⦿ Κι’ αυτό γιατί έχει ενημερωθεί πλήρως για τα όσα συμβαίνουν στο τοπικό …Βασίλειο της Δανιμαρκίας (Βλέπε Μέγαρο, Γηροκομείο, επιθεωρήσεις, ελεγκτές, πορίσματα κ.λπ., κ.λπ.)!

⦿ Και …«καπελώματα» στη Γιαννούλα!

⦿ Ακόμη στον Κυριάκο έχει διαβιβαστεί «με το νι και με το σίγμα» η αθλιότητα που έγινε εναντίον του Νότη, η οποία παίρνει ήδη τη δικαστική οδό…

Ιβαν

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr