ΑΑΔΕ: Παγώνει εκτάκτως ΑΦΜ – «Χτυπάει» τη φοροδιαφυγή

Το πρόβλημα της έξαρσης της φοροδιαφυγής καλείται να λύσει η ΑΑΔΕ. Σαν λύση το «πάγωμα» των ΑΦΜ των παραβατών.

Πολλά είναι τα χρήματα που δεν μπαίνουν κάθε χρόνο στα ταμεία του κράτους λόγω της φοροδιαφυγής.

Η ΑΑΔΕ είναι αποφασισμένη να εντείνει την πίεση και να στενέψει ακόμη περισσότερο τη θηλιά στους παραβάτες

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τι αναμένεται να πράξει…

ΑΑΔΕ: Παγώνει ΑΦΜ για να πατάξει την έξαρση της φοροδιαφυγής

Σημαντική αύξηση της μεγάλης φοροδιαφυγής και της απάτης στον ΦΠΑ καταγράφουν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στο τρίμηνο Μαΐου – Ιουλίου του 2022, με το ποσοστό της παραβατικότητας να αγγίζει το 90%.

Οι υποθέσεις αφορούν τις περιπτώσεις «εξαφανισμένων εμπόρων» και τύπου «καρουζέλ», με κυκλώματα που πραγματοποιούν εικονικές συναλλαγές με επιχειρήσεις τρίτων χωρών, με στόχο τη διασπάθιση του ΦΠΑ.

Στο συγκεκριμένο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ απενεργοποιήθηκαν 42 ΑΦΜ «εξαφανισμένων εμπόρων», ενώ συνολικά στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022, απενεργοποιήθηκαν τα ΑΦΜ 98 εξαφανισμένων εμπόρων, οι οποίοι είχαν υποπέσει σε σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Αναλυτικότερα, η ΥΕΔΔΕ (Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων) ολοκλήρωσε στη διάρκεια του τριμήνου Μαΐου – Ιουλίου, 48 ελέγχους και έρευνες, για απάτη στο Φ.Π.Α. και εντόπισε σοβαρές παραβάσεις στις 42 από αυτές. Μάλιστα τον μήνα Ιούλιο, σε 18 ελέγχους «πάγωσε» 16 ΑΦΜ.

Συνολικά στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου διενεργήθηκαν 109 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 98 περιπτώσεις στις οποίες απενεργοποιήθηκαν τα ΑΦΜ των εμπλεκόμενων. Το ποσοστό παραβατικότητα έφτασε στο 89,9%! Τα διαφυγόντα έσοδα που εντοπίστηκαν από έρευνες για απάτη στο Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν συνολικά ανήλθαν σε 16,64 εκατ. ευρώ.

Επίσης, σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και το 2021, όπως επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, καθώς οι ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσαν 178 έρευνες – ελέγχους ΦΠΑ και βρέθηκαν παραβάσεις στις 139 με το ποσοστό της παραβατικότητας να φτάνει στο 81,5%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υψηλό ποσοστό της παραβατικότητας οφείλεται στο γεγονός ότι οι φορολογικές αρχές κατευθύνονται στις συγκεκριμένες υποθέσεις κατόπιν καταγγελιών, οι οποίες κατά συντριπτικό ποσοστό είναι ακριβείς.

Ειδικότερα, τίθενται στο στόχαστρο υποθέσεις έρευνας σχετικά με την απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ και τον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων, αξιοποιώντας στοιχεία από ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα ανάλυσης κινδύνου και συνδυασμένης πληροφόρησης. Παράλληλα, για πρώτη φορά αξιοποιούνται στοιχεία από το σύστημα Ανάλυσης Δικτύων Συναλλαγών (Transaction Network Analysis- ΤΝΑ), του οποίου κύριος σκοπός είναι η επεξεργασία και ανάλυση στοχοθετημένων πληροφοριών για τη διασυνοριακή απάτη μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ποιες εταιρείες αφορά ο όρος καρουζέλ

Στον μηχανισμό των καρουζέλ, εμπλέκονται διάφορες εταιρείες που πωλούν η μία στην άλλη σε εγχώρια αγορά αγαθά ή υπηρεσίες, τα οποία εισάγονται χωρίς ΦΠΑ από προμηθευτή (την αποκαλούμενη εταιρεία-όχημα) σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Μία από τις εταιρείες της αλυσίδας, συνήθως η εισάγουσα τα αγαθά, δεν καταβάλλει τον ΦΠΑ στον κρατικό προϋπολογισμό παρότι τον χρεώνει στον επόμενο αγοραστή, διαπράττοντας με τον τρόπο αυτό απάτη. Η εταιρεία αυτή συνήθως εξαφανίζεται χωρίς ίχνη αμέσως μετά τη συναλλαγή (εξαφανισμένος έμπορος).
Η είσπραξη του φόρου είναι συνεπώς αδύνατη στη χώρα στην οποία καταναλώνονται τα αγαθά ή οι υπηρεσίες.

Ωστόσο, οι άλλοι αγοραστές στην αλυσίδα ζητούν να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό μετά τη μεταπώληση των αγαθών.

Έτσι, μπορεί το κράτος να επιστρέψει ΦΠΑ για ΦΠΑ που δεν εισέπραξε και η ζημιά να είναι διπλή, καθώς χάνει το 24% της αξίας των εμπορευμάτων και επιστρέφει το 24% της αξίας τους!

Μια άλλη παράμετρος είναι, να τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορεί στην πραγματικότητα να μην μετακινήθηκαν ή να μην υπάρχουν καν, δηλαδή να πρόκειται για ανύπαρκτες συναλλαγές.

ΑΑΔΕ: Τι γίνεται αν δεν υποβάλλετε φορολογική δήλωση

Στην περίπτωση που η Εφορία ανακαλύψει ότι κάποιος φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, εισοδήματος, ακινήτων ή για άλλη συναλλαγή, τότε έχει τη δυνατότητα να επιβάλει φόρο κατ΄ εκτίμηση.

Παράλληλα, όταν υπάρχουν πληροφορίες ή ενδείξεις ότι κάποιος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα, τότε επιβάλλει «προληπτικός φόρο», ακόμη και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Πρόκειται για δύο διατάξεις του φορολογικού κώδικα, οι οποίες ήταν ξεχασμένες μέχρι και το φθινόπωρο του 2020, οι οποίες έκτοτε ενεργοποιήθηκαν και την τελευταία διετία έχουν εφαρμοστεί σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις φορολογουμένων, οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσα από διασταυρώσεις ή από καταγγελίες πολιτών ή και από άλλες Αρχές, όπως η Οικονομική Αστυνομία, ή την Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μπαίνει φόρος κατ΄ εκτίμηση

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, η ΑΑΔΕ προσδιορίζει τα εισοδήματα και τον φόρο, με βάση τα στοιχεία που έχουν οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες στη διάθεσή της.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας, «σε περιπτώσεις που ο φορολογούμενος, παρά την υποχρέωση του να υποβάλει φορολογική δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εκδώσει πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου ορίζοντας τη φορολογητέα ύλη, με βάση κάθε στοιχείο και πληροφορία που έχει στη διάθεσή της και αφορούν ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες».

Επίσης, ο Κώδικας προβλέπει ότι, «ο Γενικός Γραμματέας δύναται να εκδίδει απόφαση σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού της κατ’ εκτίμηση φορολογητέας ύλης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως».

Στη συνέχεια, ο φορολογούμενος μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό του φόρου ή το ύψος των περιουσιακών στοιχείων που βρήκε η Εφορία, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Προληπτικός φόρος από την ΑΑΔΕ

Εκτός από τον εκτιμώμενο προσδιορισμό του φόρου, ο Κώδικας προβλέπει και τον «προληπτικό προσδιορισμό του φόρου», ακόμη και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης, για άτομα που υπάρχουν υποψίες ότι σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών, αναφέρει συγκεκριμένα, ότι «η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να εκδίδει πράξη προληπτικού προσδιορισμού φόρου μετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να διασφαλίσει την άμεση είσπραξη του φόρου, εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου, ιδίως μέσω της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων σε άλλο πρόσωπο».

Στην περίπτωση αυτή, ο φορολογούμενος δύναται να προσφύγει κατά της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου απευθείας ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου αμφισβητώντας τη συνδρομή των περιστάσεων που δικαιολογούν την έκδοση της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου.

Ο φορολογούμενος, είτε καταβάλλει εφάπαξ τη φορολογική οφειλή που ορίζεται από τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου, είτε εξασφαλίζει την καταβολή αυτής, παρέχοντας εγγύηση ή αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το συνολικό ποσό της φορολογικής οφειλής. Η εγγύηση και η εγγραφή βάρους διατηρούνται μέχρι την πλήρη εξόφληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου ακολουθείται από διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός ενός (1) έτους μετά την ημερομηνία έκδοσης της πράξης προληπτικού προσδιορισμού φόρου».

Πηγή: newsme.gr