Αποκατάσταση φωτισμού. Όπως αρμόζει στο έμβλημα της πόλης!

Από το fb του