Μπήκαμε στο 2019, καλή χρονιά να έχουμε και να το πρώτο ερωτηματολόγιο.

Για πείτε μας τη γνώμη σας

Ποιο από τα παρακάτω πιστεύετε ότι θα συμβεί το 2019;