Με αφορμή ένα «σπότ» παράταξης για την ανάληψη του Δήμου Αργοστολίου…προκαλώ όλες τις υποψήφιες «παρατάξεις» να καταθέσουν τις δεσμεύσεις τους με χρονικό ορίζοντα πραγμάτωσης εντός της πρώτης πενταετίας το εξής:
Το «ημιτελές «σχέδιο» που εξαγγέλεται η «τάδε» παράταξη, δεν ακουμπά καν τον ορισμό «Πάρκο Κουτάβου»!
Υποβάλλετε όλοι σας, ένα ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό σχέδιο περιλαμβάνοντας όλη την «γύρα του Κουτάβου» (από Γέφυρα -Νερομάνα-Μύλος Πετρία-Εικονοστάσι Αγ. Βαρβάρας-σε Γέφυρα);;;
Με ήπιες παρεμβάσεις και φωτισμό (ως «αντιαεροπορικής κάλυψης»), με σαφείς οριοθετήσεις πεζόδρομου-ποδηλατόδρομου-σταθμών «χαλάρωσης» και σαφών οριοθετήσεων της βιοποικιλότητας;
Και για να το επεκτείνω και να το τοποθετήσω στην πραγματική του διάσταση, υποβάλλετε ολοκληρωμένο σχέδιο «Πάρκο Κουτάβου-Κυκλώπεια Τείχη» με συμπεριέλιψη, προσβάσιμης πεζοπορικής διαδρομής με την διαμόρφωση και αναμόρφωση – περίπτερο πληροφοριών στην είσοδο, αναψυκτήριο στο «Δίπυλο» και τον εξωραισμό-φωτισμό όλης της διαδρομής του σωζώμενου τμήματος – των Κυκλώπειων Τειχών της Αρχαίας Κράνης (με μια πύλη πεζοπορικής διαδρομής εισόδου-εξόδου άνωθεν της Νερομάνας).
Τι σας εμποδίζει να εξαγγείλλετε ένα τέτοιο αναπτυξιακό έργο στον τομέα Φυσικό περιβάλλον-προσφορά στον δημότη-τουρισμό-ιστορικές διαδρομές;
Οι «περιουσίες» που μολύνουν αυτό το Βιοποικιλιακό και Φυσικό ΚΑΛΟΣ; Η Χρηματοδότηση; Οι μίζες; Η έλλειψη ιδεών;
Αν ευαγγελίζεσθε το ΕΥ…για τον τόπο μας:
«ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα».

Από το fb του Gerasimos Valsamis