Οι χρηματαποστολές Καζαμία, συνεχίζονται απρόσκοπτα. Λες και η άρση των capital controls, ήταν «φωτογραφικό » μέτρο γι αυτόν!!!

Από το fb του Αντιπεριφερειάρχη Σπυρου Γαλιατσατου