«Λευκή πετσέτα» πετάει το σύστημα Παρίση-Κατσιβέλη στο Ληξούρι , έχοντας μεγάλη αστοχία να βρει υποψήφιους στο τοπικό της κοινότητας Ληξουρίου.
 Με αποτέλεσμα να «συρθεί» πίσω από μία ουδέτερη ομάδα πολιτών που κατεβαίνουν στην κοινότητα.
Ο ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ