Αγαπητό kefalonia magazine

Δημοσιεύσατε σήμερα την είδηση για την χρηματοδότηση των περίπου 500.000 ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν και θα δοθούν στους πληγέντες του ΙΑΝΟΥ.

Δυστυχώς, αν είναι μόνο αυτά τότε “άνθρακες ο θησαυρός”…

Με αυτά τα λεφτά ζήτημα να πληρωθούν 100 άτομα

Μας δουλεύουν μου φαίνεται

Πληγέντας του ΙΑΝΟΥ