Τα πρώτα κότερα ήλθαν αλλά που να δέσουν με αυτά τα χάλια

Από το fb του Gerasimos Vassalas