Συνέχεια Συντηρήσεων και επιδιορθώσεων στην πλατεία Αργοστολίου από τον Ανάδοχο προκειμένου να γίνει η διαδικασία παραλαβής του έργου