Συντήρηση και επιδιορθώσεις όπου απαιτείτασι στην πλατεία Αργοστολίου από τον Ανάδοχο προκειμένου να γίνουν οι διαδικασίες παραλαβής του έργου