Δήμος Ληξουρίου – Δήμος Σάμης vs Μητροπολιτικού Δήμου Αργοστολίου

Μόνη λύση η δημιουργία μεθόδων ανάπτυξης ιδίων πόρων.

Στόχος : Σύσταση νέων δημοτικών επιχειρήσεων τύπου Α.Ε.

Προβλεπόμενο σύμφωνα με την τροπολογία διάσπασης, σε παρέκκλιση του νόμου 2006 ( νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων )

Μέσο : Δουλειά και όραμα

Εφικτό : Γνώση και οργάνωση

Καλή θητεία!!!

Από το fb του

Evangelatos Christos