Δεν αδιαφορούμε για καμία Κοινότητα μας.
Στηθαία Αστικού Τύπου στη Λεύκη για την προστασία πεζών και οδηγών, σε επικίνδυνα σημεία του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου μας.
Θανάσης Λιβιτσάνης
Έπαρχος Ιθάκης