Έχουμε και λέμε
–Νοσοκομείο σε διάλυση.
–Μια πόλη-εργοτάξιο με έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα
— Λιμάνι που μετατράπηκε σε χώρο απόρριψης μπάζων
–Αεροδρόμιο-εργοτάξιο κι ανεπαρκές για την προβλεπόμενη κίνηση
–Εργαζόμενο θύμα αμελειών των εργοδοτών στο ΧΥΤΑ
Κι όλα αυτά στην αρχή της τουριστικής περιόδου

Από το fb της Virginia Gasparatou