Σήμερα ήρθαν στην Σάμη η εθελοντική ομάδα από την Αθήνα για την διάσωση των θαλασσών μας από τα πλαστικά και όχι μόνο. Από την κατάδυση τους στο λιμάνι της Σάμης ήρθε στο φως ένα πλούσιο υλικό απορριμμάτων που δεν τιμά την πολιτιστική μας παράδοση και κουλτούρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εθελοντική ομάδα . Το παράδειγμά τους, το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον και η δύναμη ψυχής που διαθέτουν μας αφήνουν άφωνους και το μύνημα που διαχέουν στην κοινωνία ελπίζουμε ότι θα μας κάνουν κοινωνούς τους στην ιδέα: ναι στο καθαρό περιβάλλον ναι στην ζωή. Ταπεινά η Τοπική Κοινότητα τους ευχαριστεί θερμά και η πρωτοβουλία τους ανεκτίμητη.
Μπορεί να είναι εικόνα εξωτερικοί χώροι
Από το fb του Προέδρου της Δ/Κ Σάμης Ζήσιμου Βαγγελάτου