Σημερινή δράση: βοηθήσαμε αρκετά σπίτια να βγάλουν λάσπη από σημεία όπου δεν μπορούσαν να φτάσουν οι μπουλντόζες, λάβαμε 54 ζευγάρια wellies από το Fiscardo που στάλθηκαν από το Alex New και τάισαν τις γάτες  στην παραλία Φωκί ως ταβέρνα (προφανώς!) δεν λειτουργεί και πεινάνε!

Από το fb του Kostas Vitor