Αγνό παρθένο λάδι διαυγές και μαγευτικό που εξαγνίζει το βλέμμα μας κοιτώντας το να πέφτει στη λίμπα του λιτρουβιού του αγαπητού Χερσώνα
Και του χρόνου να είμαστε καλά

Από το fb του Βαγγέλη Ευαγγελάτου