Φίλοι και φίλες·

Τούτη η χρονική περίοδος, την οποία βιώνουμε, είναι πλούσια από αγωνιστικές κινητοποιήσεις σε διαφορετικές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως η Υγεία, το περιβάλλον , τα εργασιακά θέματα, η εκπαίδευση, που δημιουργούν μια περιρρέουσα ατμόσφαιρά  σαν σε περίοδο προ ηφαιστειακής δράσης!

Αυτό συμβαίνει γιατί η κερδοφορία του κεφαλαίου όσο μεγαλώνει τόσο περισσότερο απαιτεί…., συμπιέζει , με τάση την κατάργηση βασικών δικαιωμάτων των πολιτών, ακυρώνει αξίες που στοιχειοθετούν την κοινωνία μας, η οποία χρειάζεται μεν βελτιώσεις αλλά  που προσπαθούμε γι’ αυτές χτίζοντας παράλληλα το όραμά μας για το μέλλον.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός τους , το κέρδος, επιστρατεύονται μέθοδοι και τρόποι ( ψέμα – βία ) για να αποσπάσουν τη «συναίνεση» των δισεκατομμυρίων πολιτών, ώστε να υπηρετήσουμε το συμφέρον   10 ; , 20; , 100 ; συμπολιτών μας του ίδιου πλανήτη ?

Οξύμωρη συνθήκη, καθώς  ταυτόχρονα λειτουργούμε ενάντια στο δικό μας συμφέρον, στη δική μας ζωή !

Σε αυτή την αντίδραση που παγκόσμια απλώνεται κατακτώντας τη διάσταση που της ταιριάζει, οι πολίτες της Κεφαλονιάς έχουν τη δική τους θέση στο πάνθεον των αγώνων για το περιβάλλον, για την Υγεία, για την εκπαίδευση, για την εργασία !

Οι αγώνες αυτοί  συνεχίζονται αμείωτα  όσο δεν δικαιώνονται παρά την υπονόμευση και την προσπάθεια καταστολής από τις εξουσίες κάθε μορφής !

Απόδειξη της υπονομευτικής προσπάθειας είναι τα κατασκευασμένα ψευδή στοιχεία- επιχειρήματα υπό μορφή μελέτης….?  που φέρουν υπογραφή ανώτατου ιδρύματος όπως το Ε.Κ.Π.Α.

Αυτή η προσπάθεια είχε στόχο τον αγώνα των κεφαλλονιτών απέναντι στην αυθαιρεσία της εγκατάστασης αιολικών πάρκων στο νησί.

Χρησιμοποιώντας φωτογραφικό αρχείο συμπολιτών μας  και ακριβή αποτύπωση εγγράφου « μελέτης», έχουμε τη δυνατότητα να καταδείξουμε την πραγματικότητα και το ψέμα παραθέτοντας το πιο κάτω υλικό.

Η πράξη αυτή στόχο έχει την ενημέρωση των συμπολιτών και την πρόσκληση πύκνωσης των γραμμών μας,  ενδυνάμωση του αγώνα μας ..και όχι ασφαλώς  να νουθετήσουμε τους αποφασίζοντες και εκτελούντες αυτή την καταστροφή καθώς αυτή γίνεται με πλήρη συνείδηση !

Φίλοι και φίλες, η ολομέτωπη επίθεση που δέχεται η ζωή μας  αγγίζει τα όρια της ύπαρξής μας !

Οι αδηφάγες ορέξεις της ολιγαρχίας έρχονται αντιμέτωπες με τη φύση, με τον άνθρωπο.

Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αγώνα ύπαρξης, για να κερδίσουμε τη ζωή που μας κλέβουν !

Απόσπασμα της μελέτης του ΕΚΠΑ (Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών )

« 5. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Οι περιοχές των υδρολογικών λεκανών της Αγίας Ευφημίας, της Σάμης και της Άσσου χαρακτηρίζονται από μία σειρά ανθρώπινων παρεμβάσεων, οι οποίες αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Ιδιαίτερα χαρακτηρίζεται από: α. Την έντονη αποψίλωση από κτηνοτροφικές δραστηριότητες και υπερβόσκηση, αλλαγές χρήσεων γης, και απομείωση των δασικών εκτάσεων από δασικές πυρκαγιές.

β. Την ανάπτυξη γεωργικών δράσεων μέσα στις κοίτες των ποταμών με περιφράξεις αγρών ακόμα και μέσα στους κύριους κλάδους του υδρογραφικού δικτύου (210/7274410, 210/7274783, 6977416417 E-mail: elekkas@geol.uoa.gr Web: www.elekkas.gr

γ. Τον δραστικό περιορισμό του εύρους των κοιτών μέχρι την ολοσχερή αποκοπή ορισμένων κλάδων του υδρογραφικού δικτύου μέσα στην λεκάνη της Αγίας Ευφημίας, της Σάμης και της Άσσου.

δ. Την έντονη αστικοποίηση κατά μήκος των εκβολών των κύριων κλάδων με τυπικό παράδειγμα την Αγία Ευφημία και την Άσσο. Ουσιαστικά πολλά τμήματα του οικιστικού ιστού έχουν αναπτυχθεί στις ποτάμιες αποθέσεις των εκβολών των ρευμάτων.

ε. Αλλαγές στο ανάγλυφο λόγω κατασκευής έργων υποδομής και κυρίως οδικών αξόνων με απορρίψεις αδρανών υλικών στις πλευρές των υψωμάτων και στο υδρογραφικό δίκτυο. στ. Στα κορυφαία τμήματα των ορεινών όγκων έχουν κατασκευασθεί αιολικά πάρκα, αποτελούμενα από οδούς πρόσβασης και διαμορφώσεις μικρών εκτάσεων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, σχεδόν μηδενικής συμμετοχής στην συνολική έκταση των λεκανών απορροής και κατ΄ επέκταση χωρίς να συμμετέχουν στα αίτια των πλυμμηρικών φαινομένων.

Συμπερασματικά, οι ανθρώπινες παρεμβάσεις κρίνονται καθοριστικές σε ότι αφορά την αποκοπή των ρευμάτων και την έντονη αστικοποίηση κατά μήκος των εκβολών εκεί όπου άλλωστε παρατηρούνται και τα μεγαλύτερα προβλήματα από τα πλημυρικά φαινόμενα.»

«7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, τα πλημυρικά φαινόμενα και οι σημαντικότερες καταστροφές που αναπτύχθηκαν στις υδρολογικές λεκάνες της Αγίας Ευφημίας, της Σάμης, του Φισκάρδου και της Άσσου οφείλονται στους ακολούθους παράγοντες:

α. Στα εξαιρετικά έντονα και ακραία υδρομετεωρολογικά φαινόμενα που εξελίχθηκαν στον ευρύτερο χώρο της Κεφαλονιάς και ιδιαίτερα σε ορισμένα τμήματα της νήσου. Ποσότητες βροχής άνω των 200 mm είναι εξαιρετικά ακραίες και σπάνιες ως πρωτόγνωρες για την περιοχή των Επτανήσων.

β. Στις ιδιόμορφες μορφολογικές συνθήκες και στην πολυμορφία του αναγλύφου καθώς επίσης και στην διάταξη του υδρογραφικού δικτύου που διευκόλυνε τις έντονες πλημμυρικές ροές

γ. Στο υφιστάμενο νεοτεκτονικό καθεστώς το οποίο δημιούργησε ζώνες έντονου κατακερματισμού των ανθρακικών σχηματισμών αποδίδοντας έτσι ώριμο υλικό για στερεομεταφορά.

 δ. Στις εκτεταμένες ανθρώπινες παρεμβάσεις που αφορούν δραστηριότητες κατά μήκος των κοιτών,την αστική ανάπτυξη στις εκβολές των ποταμών καιτην υπερβόσκηση και την αποψίλωση.

ε. Η κατασκευή και η λειτουργία των Αιολικών Πάρκων στην ευρύτερη περιοχή δεν έχει συμβάλλει σε καμία φάση στην εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων του Σεπτεμβρίου του 2020 και αποτέλεσε την μεγαλύτερη και σφοδρότερη κακοκαιρία που έπληξε διαχρονικά το νησί της Κεφαλονιάς. Η συμμετοχή των αδρομερών υλικών από τις διανοίξεις οδών προσπέλασης και εγκατάστασης των Αιολικών Πάρκων στην στερεομεταφορά, ήταν ανύπαρκτη, με τα αδρανή υλικά να παραμένουν στις επιφάνειες της οδοποιίας και των πλατειών των Αιολικών Πάρκων. Σε ορισμένα μόνο σημεία παρατηρήθηκαν φυσιολογικές μικρές μετακινήσεις της τάξεως των μερικών δεκάδων μέτρων χωρίς να συμμετέχουν στην γενικότερη διαδικασία διαμόρφωσης του πλημμυρικού ρεύματος. Από τις αυτοψίες προκύπτει ότι τα φερτά υλικά που κατέκλυσαν τις πληγείσες περιοχές της Αγίας Ευφημίας, του Φισκάρδου και της Άσσου δεν συσχετίζονται λιθοφασικά με τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα αιολικά πάρκα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στην αντίστοιχη περίπτωση της Άσσου, η οποία επίσης υπέστη σημαντικές καταστροφές, στην υδρολογική λεκάνη της περιοχής δεν υφίσταται εγκατεστημένο Αιολικό Πάρκο. (210/7274410, 210/7274783, 6977416417 E-mail: elekkas@geol.uoa.gr Web: www.elekkas.gr

στ. Ειδικότερα, σχετικά με το πιο πρόσφατα κατασκευασμένο Αιολικό πάρκο, του «Ξερακιά» το οποίο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί προ της επέλασης του «Ιανού», η συμμετοχή του είναι μηδενική στα πλυμμηρικά φαινόμενα του νησιού.».

Αγία Ευφημία 1930

Αγία Ευφημία ΣΗΜΕΡΑ

Αγία Ευφημία 1956-57

ΣΗΜΕΡΑ

Προηγούμενο άρθροΣυμμετοχή της Κεφαλονιάς στην “ITB BERLIN”
Επόμενο άρθροΔήμος Ληξουρίου: Ξεκινάει τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για να αποσταλούν στις πληγείσες περιοχές του σεισμού στην Ελασσόνα (λίστα)