Παλική: Με ρυθμούς “κουτσής χελώνας” προχωράει ο δρόμος στα Κουρουπάτα(pics)

Ο δρόμος στα κουρουπατα προχωράει με ρυθμούς χελώνας και μάλιστα κουτσή… Ας ελπίσουμε ότι θα έχει τελειώσει μέχρι του χρόνου που θα έχουμε εκλογές………

Από το fb Μονοπωλατα:Το χωριό μας