Είναι εξαιρετική η τιμή για μένα το γεγονός οτι το ίδρυμα «Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού» στον Ά τόμο που εξέδωσε για τις προσωπικότητες στην περίοδο της κρίσης 2010-2020 μου αφιερώνει μία ολόκληρη σελίδα
ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ
Από το fb του Βαγγέλη Μαζαράκη