Κήπος τού Νάπιερ σήμερα.
Τό επίπεδό μας

Από το fb του Βασίλη Λορεντζατου