Με εντολή Θεόφιλου Μιχαλατου προς όλους τους αντιδημάρχουςκαι με την συμπαράσταση των υπαλλήλων του δήμου το Αργοστόλι θηνια βαλσαματα λειβαθως πόρο σκάλα και άλλα μέρη καθαρίζονται και θα διατηρηθούν καθαρά

Από το fb του Νίκου Σουπιωνα