Μόνο άνδρες υποψηφίους ανακοινώνει ως τώρα το “Μέγαρο”-Γιατί;

Αγαπητό kefalonia magazine

Παρατήρησα ότι μέχρι τώρα, στις αποσπασματικές ανακοινώσεις υποψηφίων που γίνονται από την πλευρά του “Μεγάρου”, ως τώρα βλέπουμε μόνο άντρες υποψηφίους (Σαββαόγλου, Λυκούδης, Σκλαβουνάκης κ.α.) Καμία γυναίκα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Μήπως αληθεύουν οι φήμες ότι λόγω της ποσόστωσης υπάρχει μία δυστοκία στην εξεύρεση υποψηφίων θηλυκού γένους;

Ο τοπικός αναλυτής