Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου πέριξ του λιμένα του οικισμού Βαθύ Ιθάκης

Διαβάστε περισσσότερα πιο κάτω

Κυκλοφοριακή μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου πέριξ του λιμένα του οικισμού Βαθύ Ιθάκης.