Νέες δειγματοληψίες για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στα Πουλάτα και σε όλη την Κεφαλλονιά

Την ανανέωση της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου της παροχής υπηρεσιών δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων για το τρέχον έτος, αποφάσισε κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλλονιάς. Στόχος είναι η συνέχιση του ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού μας.

Τα σημεία υδροληψίας, σύμφωνα με την σχετική απόφαση, θα κατανεμηθούν ομοιόμορφα στον χρόνο σε όλοκληρη την Κεφαλλονιά, θα υποδεικνύονται από την αρμόδια υπηρεσία της επιχείρησης και θα περιλαμβάνουν δεξαμενές αποθήκευσης νερού, γεωτρήσεις, πολυσύχναστα κτίρια όπως επί παραδείγματι σχολεία και καταστήματα εστίασης, δημοτικά ή δημόσια κτίρια, σημεία όπου στο παρελθόν εντοπίστηκε πρόβλημα, αλλά και τυχαία σημεία του δικτύου όπως οικίες.

Η συχνότητα της δειγματοληψίας για την διεξαγωγή των σχετικών αναλύσεων θα εξαρτάται από τον όγκο νερού που διανέμεται ή παράγεται ημερησίως σε σχέση με τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων ανά περιοχή, βάση της τελευταίας απογραφής, αλλά και την γενική παραδοχή ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση νερού είναι 200 λίτρα ημερησίως. Έτσι στα Πουλάτα με μέσο ημερήσιο όγκο διανεμόμενου νερού στα 28,4 κυβικά μέτρα, θα πραγματοποιηθούν 2 δειγματοληψίες, με κάθε μια εξ αυτών να περιλαμβάνει διαφορετικό πακέτο εργαστηριακών ελέγχων.

Συνολικά στο Δήμο Σάμης θα πραγματοποιηθούν 46 δειγματοληψίες εκ των οποίων οι 20 στην Δημοτική Ενότητα Σάμης, οι 20 στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου και οι 6 στην Δημοτική Ενότητα Ερίσσου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και δειγματοληψίες για  την διεξαγωγή αναλύσεων ραδιενεργών ουσιών.

Πηγή: poulatakefalonias.gr