«Έσπασε και ομολόγησε» ο Θηναιάρχης φίλος Παναγής Κωνσταντάτος.
Αφού φρέσκαρε την μνήμη του δημοσίευσε νεότερη ανακοίνωση του πως πράγματι το Νερό στην Θηνιά «πήρε μπρος» το 2001-2005 όταν Δήμαρχος ήταν ο Μάκης ο Φόρτες.
Βέβαια το «γλυκαίνει» το πράγμα.
«Να το πρότεινα εγώ και έχω όλας τας αποδείξεις και δοξάστε με».
Από κοντά και «ο Νυφίου» Βανδώρος.
Σιωπή τοπάρχες.
Γρηγόρης Τζανετάτος λεγόταν ο Άνθρωπος.
Έκανε τα πάντα για την Θηνιά και δεν διεκδίκησε τίποτα.
Είναι εμετικό αυτό το λιβάνισμα στους «νεοσωτήρες». Σιωπάτε.