Το προσεχές Σάββατο (1/9) και ώρα 11.30’ π.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς η συζήτηση για τη 2ήμερη διακοπή λειτουργίας του Πλατύ Γιαλού, λόγω των φορολογικών παραβάσεων που διαπίστωσαν οι ράμπο του ΣΔΟΕ.

Οπως ήδη έχει γράψει ο «Η» η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ, τη μη έκδοση αποδείξεων για 25 σετ ξαπλωστρών-ομπρελών.

Σύμφωνα με το σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου του ΣΔΟΕ, που φέρνει η εφημερίδα μας στη δημοσιότητα, πρόκειται για 20 σετ επί 7 ευρώ ήτοι 140 ευρώ και 5 σετ επί 4 ευρώ ήτοι 20 ευρώ. Συνολική αξία 160 ευρώ.

Το σημείωμα ελέγχου εκδόθηκε στις 22/8 (13.45’ μ.μ.) από την ελεγκτή κ. Αρτεμις Κυρίτση, ενώ υπήρχαν άλλοι δύο ελεγκτές οι κ.κ. Γεώργιος Κοπατσόπουλος και Γεώργιος Παπαμβουλάκης.

Το προσωρινό πρόστιμο είναι 500 ευρώ και το έγγραφο του προσωρινού προσδιορισμού επιδόθηκε στον υπεύθυνο Μιχαήλ Αγγούρια.

Σχετικά με την υπόθεση ο κ. Αγγούριας έστειλε στο Δήμο το ακόλουθο ενημερωτικό σημείωμα:

Αργοστόλι 24/08 2018

Προς κ. Δήμαρχο Κεφαλονιάς

κα. Α/Δήμαρχο Οικονομικών

Δνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με αναστολής λειτουργίας καντίνας Πλατύ Γιαλού»

Σας ενημερώνω ότι την Τετάρτη 22 Αυγούστου και ενώ ευρισκόμουν στην διαδικασία για την είσπραξη του αντιτίμου από την χρήση των ομπρελών και ξαπλώστρων στην παραλία, δεχτήκαμε τον έλεγχο από εκπροσώπους της ΑΑΔΕ ο οποίος αμφισβητώντας τον τρόπο εργασίας που εφαρμόζεται για την ενοικίαση του εξοπλισμού και μη δεχόμενος τις εξηγήσεις μου προέβη στην έκδοση βεβαίωσης παράβασης με επακόλουθο το προσωρινό κλείσιμο της παραλίας (καντίνας και λοιπού εξοπλισμού).

Σας ενημερώνω στη συνέχεια για την χρόνια καθημερινή διαδικασία που ακολουθείται για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Καθημερινά γύρω στις 11:00 και αφού έχω αποδώσει στο ταμείο του Δήμου στο Αργοστόλι τις εισπράξεις της προηγούμενης ημέρας, επιστρέφω στο χώρο εργασίας και αρχίζω την είσπραξη του αντιτίμου από τους λουόμενους, η δε απόδειξη κόβεται παρουσία τους με ταυτόχρονη παραλαβή των χρημάτων. Χρόνια διαδικασία γνωστή και στη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να διασφαλιστεί η σίγουρη είσπραξη του αντιτίμου και να μην αναγκαστώ να αποδώσω ανείσπρακτες αποδείξεις αφού οι λουόμενοι απουσιάζουν συχνά την ώρα που εισπράπω από τις ομπρέλες.

Ο διενεργήσας τον έλεγχο την στιγμή που ευρισκόμουν στην διαδικασία είσπραξης, είκοσι μόνο λεπτά από την έναρξη της, μη έχοντας ολοκληρώσει την πλήρη διαδρομή στην παραλία, που σημειωτέον, απαιτεί πλέον της μιας ώρας, αρνούμενος τον διάλογο και τις εξηγήσεις μου ότι αδυνατώ να εκδώσω αποδείξεις που δεν μου έχουν καταβληθεί τα αντίτιμα, κωφεύοντας μου απαίτησε να εκδώσω 25 ανείσπρακτες αποδείξεις.

Γεγονός που δεν αποδέχτηκα με τις γνωστές συνέπειες. Επισημαίνω ότι υπήρχαν πολλές ομπρέλες και ξαπλώστρες που οι λουόμενοι είχαν απλώς εναποθέσει τις πετσέτες τους, δίχως να είναι παρόντες.

Για την εύρυθμη λειτουργία της παραλίας και προληπτικά για την αποφυγή προβλημάτων, είμαι στη διάθεση σας, να προβώ σε οποιαδήποτε αλλαγή της διαδικασίας κρίνεται ωφελιμότερη προς όφελος των λουομένων και την διασφάλιση της εργασιακής μου αξιοπιστίας.

Ο Ενημέρωσας

Μιχάλης Αγγουριάς

  • Τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το προσεχές Σάββατο και ώρα 11.30’ π.μ είναι:
  1. Αναστολή λειτουργίας, λόγω φορολογικών παραβάσεων από ΑΑΔΕ αρ.13Α Ν2523/1997, της δημοτικής παραλίας του ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ, συνέπειες, μέτρα.

ΕΙΣ: Α.Δ.Σ. κ. Γεώργιος Τζωρτζάτος.

  1. Επιχορήγηση Εθελοντικών Ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος.

  1. Εγκριση 10ης αναμόρφωσης-τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2018 (αρ.253/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

  1. Εξειδίκευση εγκεκριμένων πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Οικ. Ετους 2018.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή.

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Τα έγγραφα του ΣΔΟΕ για τις φορολογικές παραβάσεις στον Πλατύ Γιαλό και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Δήμο

Τι αναφέρει η ένσταση του Δήμου για την υπόθεση του Πλατύ Γιαλού


Στην ένστασή του ο Δήμος για το λουκέτο και το πρόστιμο που επέβαλε το ΣΔΟΕ στον Πλατύ Γιαλό, αναφέρει:

Αργοστόλι 22-8-2018

Αρ.Πρωτ.: 22427

Προς: ΑΑΔΕ

ΥΕΔΔΕ Αττικής Α Υποδιεύθυνση Καραϊσκάκη 2 Γαλάτσι, Φαξ 210-2915187

Κοιν.: ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Ενσταση κατά της με αριθμό 4228/62068 /2018 Εντολής Προσωρινού Προσδιορισμού

Την 22/08/2018 και ώρα 12:10 μ.μ κλιμάκιο της υπηρεσίας σας προέβει σε έλεγχο στην παραλία του Πλατύ Γιαλού Κεφαλονιάς που διαχειρίζεται ο Δήμος Κεφαλλονιάς κατά τον οποίο έλεγχο διαπίστωσε το εξής: «δεν είχαν εκδοθεί» 25 ΑΠΥ σε ισάριθμους πελάτες για την ενοικίαση ομπρελών θαλάσσης και συγκεκριμένα (20) σετ Χ7 ευρώ ήτοι 140 και 5Χ 4 ευρώ ήτοι 20 συνολικής αξίας 160 ευρώ.

Για την ως άνω αιτία μας επιβλήθηκε με την προσβαλλόμενη πρόστιμο συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Επειδή θεωρούμε την ως άνω επιβολή προστίμου νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη.

Ειδικότερα σύμφωνα με την μελέτη ανάθεσης υπηρεσιών η οποία έχει εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο Κεφαλλονιάς η λειτουργία της παραλίας του πλατύ Γιαλού έχει ανατεθεί σε ανάδοχο η δε διαχείριση και είσπραξη του αντιτίμου από την παραλία πραγματοποιείται από μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Κεφαλλονιάς. Σύμφωνα δε με το με αριθ. Πρωτ. 18006/ 6-7-2018 έγγραφο του εντεταλμένου συμβούλου κ. Νικόλαου Παπαδάτου (το οποίο σας επισυνάπτουμε) και από το οποίο προκύπτει ότι η είσπραξη αντιτίμου για την χρήση ομπρελοξαπλωστρών να γίνεται από ώρες 11.00 έως και 18.00.

Κατά την ώρα του ελέγχου τα σετ για τα οποία δεν είχαν κοπεί αποδείξεις όπως διευκρίνησε στους διενεργούντες τον έλεγχο υπαλλήλους σας ο ορισμένος υπάλληλος του Δήμου μας κ. Μιχάλης Αγγούριας ήταν στην διαδικασία είσπραξης του αντιτίμου κατά σειρά όπως αυτές είναι τοποθετημένες στην παραλία. Είχε δε προβεί στην έκδοση 40 ΑΠΥ και απέμενε η έκδοση 25 ΑΠΥ για τις υπολοιπόμενες ομπρελοξαπλώστες και βρισκόταν στην διαδικασία συνναλαγής. Αυτό άλλωστε εμφαίνεται από το γεγονός ότι η πρώτη ΑΠΥ σύμφωνα και με τα στοιχεία της ταμειακής μηχανής που ζητήθηκε και από το κλιμάκιο που διενεργούσε τον έλεγχο εκτυπώθηκε 11.32 π.μ. και η κάθε συνναλαγή απαιτεί 1-2 λεπτά η δε ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούσε 80 λεπτά περίπου.

Σημειώνουμε ότι η επισκεψιμότητα της παραλίας είναι ιδιαίτερα αυξημένη κατά του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο καθώς το νησί μας αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η επιβολή του προστίμου αντίκειται στις αρχές της αναλογικότητας καθώς τα πραγματικά γεγονότα αποδεικνύουν ότι ουδέν δόλος υπήρχε για την απόκρυψη εσόδων αλλά ότι επρόκειτο για καθαρά διαδικασία που απαιτούσε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωσή της όπως προαναφέρθηκε το δε επιβαλλόμενο μέτρο είναι εξαιρετικά δυσμενές για τα ανωτέρω.

Για τους λόγους αυτούς ενιστάμεθα και ζητάμε την απαλλαγή του Δήμου Κεφαλλονιάς από κάθε διοικητικό μέτρο.

Η Αντ/δήμαρχος

Οικονομικών

Σοφία Γαρμπή

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr

Η αντιδήμαρχος Σοφία Γαρμπή
Προηγούμενο άρθρο“ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ”: “Ο Μιχαλάτος …λάμπει διά της συστηματικής απουσίας του”!
Επόμενο άρθροΝα μπει μπροστά ο Φόρτες!