Ο Δήμος Ιθάκης ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Kantar Greece πολυεθνικό όμιλο με Οικονομικό Διευθυντή και μέλος ΔΣ τον Ιθακήσιο Πάρη Καρτάνο για την δωρεά προς των Δήμο μας 10 Υπολογιστών για ανάγκες σχολείων και σωματείων.