Αγαπητό kefalonia magazine

Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες για το έργο της αποπεράτωσης της πλατείας των Βλαχάτων, ένα έργο που περιμένει 10 χρόνια η περιοχή. Στο εργοτάξιο σήμερα ήταν παρούσα και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου που επιβλέπει την πορεία των εργασιών. Ευχαριστώ τους αναγνώστες για τις φωτο

Ο τοπικός αναλυτής