Κ Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο – Π Α Ρ Α Τ Α Σ Η !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
κύριοι είναι γνωστό σε όλους εδω και μήνες για όσους ασχολούνται σοβαρά με αυτά τα θέματα και δεν παίζουν, ότι η τρίμηνη παράταση για την Ιθάκη προβλεπόταν από την σύμβαση του κτηματολογίου αε. ως εκ τούτου, ούτως η αλλως θα πήγαινε η προθεσμία του κτηματολογίου Ιθάκης έως 31-12-2019. Λάβετε δε υποψιν ότι σε κάθε περίπτωση έχει δοθεί έως τώρα και 6μηνη παράταση εκ του νόμου, δηλαδή πέρα από το 3μηνο της παράτασης που προβλέπει η σύμβαση, επομένως η Ιθάκη δικαιούται εκτός από το 3μηνο και 6μηνη παράταση εκ του νόμου. Σημειωτέον ότι σε όλες τις περιοχές που άρχισε νωρίς το κτηματολόγιο εδόθη εκ του νόμου και δεύτερο 6μηνο. Έτσι συνολικά δόθηκε παράταση σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, που άρχισε νωρίτερα το κτηματολόγιο ,15 μηνών. πριν 2 μέρες για αυτές τις περιοχές που άρχισε νωρίτερα το κτηματολόγιο εδοθηκε παράταση επιπλέον ενός μηνός για κάποιες περιοχές και για κάποιες άλλες 2 μηνών. Έτσι η παράταση συνολικά έφτασε τους 17 μήνες.
Για να μην φρικάρετε καθόλου η συνολική διάρκεια περαίωσης του κτηματολογίου ανέρχεται σήμερα σε 7 έτη από τα 15 έτη που προβλεποτανε παλιότερα. Επομένως καμιά ιδιοκτησία δεν χάνεται μέσα στην 7ετια, τα δε πρόστιμα που προβλέπονται είναι μηδαμινά με οροφή τα 1500 ευρώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Οι συνήθεις περιπτώσεις που αφορούν την Ιθάκη θα έχουν μέσο πρόστιμο για οικόπεδο με κτίσμα έως 200 τμ τα 70 ευρώ. Αρα θιακοί κοιμηθείτε ήσυχα και μην ακούτε μ…

Από το fb του

Σταυρος Δελλαπορτας