Υπάρχει και ο Οδοντιατρικός Τουρισμός

Με την παρέμβασή μου χθες στο Αναπτυξιακό Συνέδριο, ήθελα να ζητήσω να ξεπεραστούν δυσκολίες νομοθετικές, να διορθωθούν οι εις βάρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου παραλείψεις των τοπικών φορέων στους σχεδιασμούς πολιτικής που μας αφορούν, αλλά και συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Έγγραφο υπόμνημα παρέδωσα στην Γενική Δ/ντρια Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού κ. Π. Διονυσοπούλου.
Έκπληξη μου προκάλεσε η κριτική στην τοποθέτησής μου από τον συντονιστή της συνεδρίας, την οποία ακόμη αδυνατώ να κατανοήσω. Το Αναπτυξιακό Συνέδριο δεν ήταν μια συνάντηση για την διανομή των κερδών από τον τουρισμό, αλλά μια συνάντηση που είχε στόχο να παρουσιάσει προτάσεις και προσπάθειες σε εξέλιξη, και να εντοπίσει προβλήματα που υπάρχουν, ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπισθούν, για να γίνουν οι προσπάθειες αποδοτικές. Πρέπει γενικότερα να παραδεχθούμε ότι ο οδοντίατρος, ενώ αγωνίζεται ακατάπαυστα, ενώ δαπανά σημαντικά για να βρίσκεται σε ετοιμότητα αξιοπρεπούς λειτουργίας, αλλά και ενώ συμβάλλει ποικιλοτρόπως στις κοινωνικές ανάγκες, δεν έχει δεχθεί από την πολιτεία καμία ουσιαστική στήριξη, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους επαγγελματικούς τομείς (αυτήν την στιγμή τρέχει ένα σημαντικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής, που ίσως βοηθήσει και τους οδοντιάτρους, αλλά εδώ τίποτε), αλλά και δεν έχει προσπορισθεί ουσιωδώς κάτι από την πανθομολογούμενη τρέχουσα τουριστική ανάπτυξη.
Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Κεφαλληνίας θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους Πειραιώς, Δωδεκανήσου και Αχαΐας για την εφαρμογή του κοινού μας σχεδίου στον Οδοντιατρικό Τουρισμό και την διεύρυνσή του σε όλη την επικράτεια. Θα εργασθεί παράλληλα και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ξεπερασθεί κάθε ενδεχόμενη δυσκολία ή επιφύλαξη σχετικά με τις προθέσεις μας και τις ουσιαστικές δυνατότητές μας, ώστε να συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στην άνοδο αυτού του τόπου, αλλά και να ανέβουμε επαγγελματικά.
Τα αιτήματά μας συνοψίζονται στην εξής παράγραφο του υπομνήματος που κατέθεσα:
«Προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με το εγχείρημα του οδοντιατρικού τουρισμού είναι το ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο, δυσκολίες σχετικές με την νησιωτικότητα και οπωσδήποτε προβλήματα χρηματοδότησης. Θέλουμε να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο και να ανατεθεί στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ή σε κρατική υπηρεσία η ευθύνη για την έκδοση της πιστοποίησης των παρόχων οδοντιατρικού τουρισμού. Ζητάμε να καθορισθούν όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς χορήγησης αναλγησίας με πρωτοξείδιο του αζώτου στο χώρο των οδοντιατρείων μας, καθώς και προϋποθέσεις αδειοδότησης Μονάδων Ταχείας Νοσηλείας, ώστε να μπορούμε να απευθυνόμαστε αξιόπιστα σε ειδικές ομάδες ασθενών. Ζητάμε την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων οδοντιατρείων, ΕΣΠΑ με ΚΑΔ για την ανάπτυξη οδοντιατρικού τουρισμού, επιδότηση δημιουργίας και ανάπτυξης cluster. Επίσης, διερεύνηση της δυνατότητας επιστροφής φόρου για τον αλλοδαπό ασθενή και διακρατική συμφωνία με ασφαλιστικούς οργανισμούς της ΕΕ. Τέλος, πρέπει να υπάρξει δυνατότητα προβολής της δραστηριότητας του Οδοντιατρικού Τουρισμού, με αναγγελίες στον διεθνή Τύπο, με συμμετοχή σε εκθέσεις που διοργανώνονται από φορείς της τοπικής ή περιφερειακής αυτοδιοίκησης και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο».
Για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα παραπέμπω σε μελέτη του 2012, που ανατέθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, πριν χαθούν 6 πολύτιμα χρόνια για την Ελλάδα και τους Έλληνες γιατρούς: http://www.grhotels.gr/…/MEDICAL%20TOURISM%20FINAL%20ALL.pd…

Διονύσης Γαρμπής

Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου