Προχωράει για τον Δήμο Αργοστολίου ΚΑΙ η πρόταση και για τις Αναπλασεις – πρόσκληση ΑΤ06 Α. ΤΡΙΤΣΗ με βάση τις παρατηρήσεις της ΕΥΔΕ-ΥΠΕΣ

Όλες οι λεπτομέρειες όπως συζητήθηκαν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής εδώ