ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ (Η υποψηφιότητα Σαββαόγλου)

«Κλείδωσε» η υποψηφιότητα του Σάββα με τον συνδυασμό του Λυκούδη γράφει ηλεκτρονικό μέσο του Μεγάρου.
Μα ήταν «κλειδωμένος» από καιρό ο ψημένος ο Σάββας.
Στην πραγματικότητα είχε υποστεί «κεφαλοκλείδωμα».