Με Α. Μοσχονά & Θ. Μιχαλάτο ο σημερινός “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ”

Ενδιαφέρον και το σημερινό φύλλο της εφημερίδας “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ”