Ενδιαφέρον και το σημερινό φύλλο της εφημερίδας “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ”