Μυστική συνάντηση στην Πειραιώς για Κεφαλονιά

ÔÅËÅÔÇ ÐÁÑÁÄÏÓÇÓ-ÐÁÑÁËÁÂÇÓ ÓÔÏ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÄÉÏÉÊÇÔÉÊÇÓ ÌÅÔÁÑÑÕÈÌÉÓÇÓ ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇÓ ÄÉÁÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (ICON PRESS / ÊÙÓÔÁÓ ÌÐÁËÔÁÓ)

⦿ Μυστική συνάντηση μαθαίνω θα γίνει την προσεχή Κυριακή το βράδι στην Πειραιώς, με θέμα αν θα έρθει ή όχι ο Μητσοτάκης στον εορτασμό του Αγίου.

⦿ Θα τεθούν επί τάπητος τα συν και τα πλην μιά τέτοιας εξέλιξης και μετά ο πρόεδρος θα αποφασίσει…

⦿ Γιάννα, μην χαίρεσαι πολύ, γιατί όπως λένε οι παροικούντες την Πειραιώς, τα ποσοστά είναι 90 «όχι» και 10 «ναι»…

Ιβαν

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr