Ο Blogger (Οι πολίτες έχουν το λόγο): Η αλήθεια για την μελέτη ανάπλασης του κέντρου του Αργοστολίου και πολλά άλλα…