“Ημερήσιος”: “8 χρόνια και δεν έχει γίνει εκκαθάριση του ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ”!

Αίσθηση προκάλεσε το χθεσινό πρωτοσέλιδο του «Η» για τα 140 νέα χορωδιακά έργα τα οποία αγνοούνται στις αποθήκες της ΚΕΔΗΚΕ και των οποίων η ανάθεση σε Έλληνες μουσουργούς έγινε από το μεγάλο μουσικό και μαέστρο Αντώνη Κοντογεωργίου που απεβίωσε πριν λίγες ημέρες και ο οποίος συνέδεσε το όνομα του ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Κέντρου Χορωδιακής Πράξης (ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.) το οποίο λειτούργησε από το 1997 έως το 2002 ως διαδημοτικής επιχείρησης των Δήμων Αργοστολίου και Ληξουρίου.

Χθες λοιπόν μετά και την δημοσίευση του αφιερώματος στον Κοντογεωργίου, πήραμε μια νέα πληροφορία που συνδέεται άμεσα με την τύχη του ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.

Η Δημοτική Αρχή του Αλέξανδρου Παρίση ενώ έκανε την απογραφή των όσων παρέλαβε από τους πρώην Δήμους τους πρώτους μήνες του 2011, το ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ. το ανακάλυψε …πέντε χρόνια αργότερα το 2016.

Για πρώτη φορά το ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ. εμφανίζεται στις κιτάπια του δήμου Κεφαλονιάς στην 227/ 5-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΞΛ4ΩΕ5-10Η) με θέμα: «Σύνταξη έκθεση και κατάρτιση του απολογισμού, ισολογισμοί και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2015».

Σε κάποιο σημείο λοιπόν της έκθεσης για την χρήση του 2015 εμφανίζεται το ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ. με …πλεόνασμα 146.735,14 ευρώ !

Μάλιστα! Και αν δεν το καταλάβατε ένας οργανισμός των πρώην Δήμων …άφηνε λεφτά και όχι χρέη στο νέο ενιαίο Δήμο Κεφαλονιάς και η Δημοτική Αρχή έκανε …πέντε χρόνια να τον ανακαλύψει!

Και για να μην νομίσετε ότι τελείωσε εκεί η υπόθεση, χρειαστήκανε …άλλα τρία χρόνια για να κλείσει.

Για την ιστορία παραθέτουμε τα γεγονότα όπως προκύπτουν μέσα από τις σχετικές αποφάσεις.

  •  Στις 28/11/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο με την 331/2017 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΙΩΟΩΕ5-Ι7Υ) αποφασίζει «τη λύση και εκκαθάριση» του ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.
  •  Στις 4/6/2018 με την απόφαση του δημάρχου 356/ 2017 (ΑΔΑ: 7ΘΙΚΩΕ5-ΖΦ3) γίνεται η ανάθεση σε λογιστικό γραφείο της εκκαθάρισης του ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.
  •  Στις 18/12/2017 υπογράφεται η σύμβαση 40260/2017 (ΑΔΑ: 6ΝΠΑΩΕ5-ΜΧΨ) ανάθεσης σε λογιστικό γραφείο της εκκαθάρισης του ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.
  •  Στις 21/2/2018 με την 21105/2018 (ΑΔΑ: 64Κ3 ΟΡ1Φ-ΥΦΥ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γράφεται η τελευταία πράξη για το ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ. με «τη λύση της Επιχείρησης» και με τη ρητή αναφορά ότι «Μετά την εκκαθάριση της περιουσίας της Επιχείρησης όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στον Δήμο Κεφαλονιάς» τουτέστιν τα …146.735,14 ευρώ που βρέθηκαν το 2015!
  •  Τέλος στις 5/6/2018 ο δήμαρχος υπογράφει τη σύμβαση ανάθεσης 14871/2017 (ΑΔΑ: ΩΟ5ΑΩΕ5-90Π) με λογιστικό γραφείο «για την λογιστική και την οικονομοτεχνική υποστήριξη της εκκαθάρισης» μέχρι 31-12-2018 του ΚΕ.ΧΟ.ΠΡΑ.

Αναδημοσίευση από www.kefalonianmantata.gr

Το Δημαρχιακό Μέγαρο
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΕΧΟΠΡΑ Αντώνης Καραγεωργίου