Τι φέρνει ο Άγιος Βασίλης για τη Σάμη;

Δείτε το ενδιαφέρον ρεπορτάζ του ΙΒΑΝ στην εφημερίδα “Ημερήσιος”