ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΕ ΣΕΛΙΔΑ Η ΑΘΗΝΑ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Περίπτωση η Αθηνά η Αυγουστάτου.
Το 2010 κατέβηκε με τον Παρίση «για να σώσει την Λειβαθώ».
Το 2014 «γύρισε σελίδα» και πήγε με τον Μιχαλάτο «για να ξανασώσει την Λειβαθώ»
Το 2019 «ξαναγύρισε σελίδα» και πήγε ξανά με τον Παριση «για να αποτελειώσει το σώσιμο της Λειβαθούς»
Το τελικό σώσιμο η Αθηνά αναμένεται να το κάνει το 2024.
Τότε θα ξαναγυρίσει σελίδα.